Oferta dla Dłużnika

Implementujemy optymalne rozwiązania pozwalające na minimalizację bądź uniknięcie problemów związanych z procesem windykacji. Podejmujemy czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej i przywrócenia Dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Zapewniamy Dłużnikom pomoc na etapie  przedsądowym, sądowym i na etapie egzekucji komorniczej.
Pomagamy pozbyć się długów w całości w ramach prowadzonych spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zapewniamy Dłużnikom pomoc na etapie przedsądowym, sądowym i na etapie egzekucji komorniczej poprzez.:

  • analizę zasadności dochodzonego roszczenia, ustalenie rzeczywistej kwoty długu;
  • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia mające na celu zawarcie ugody sądowej bądź pozasądowej;
  • przeprowadzenie mediacji w celu ustalenia korzystnych warunków spłaty;
  • wnoszenie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty;
  • monitorowanie prawidłowości prowadzonych egzekucji komorniczych (m.in. w zakresie sporządzanych planów podziału, zajęcia majątku Dłużnika, ograniczeń egzekucji, zasadności i wysokości ponoszonych przez Dłużnika kosztów egzekucyjnych).

Oferujemy wsparcie w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Upadłość konsumencka – sądowe umorzenie dłgów

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy nie są w stanie ponosić kosztów bieżącej spłaty zobowiązań powstałych bez ich winy oferujemy możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka umożliwia realnie pozbyć się istniejącego zadłużenia.

Przeprowadzamy postępowania upadłościowe w całej Polsce reprezentując Klienta zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości.

Przed przyjęciem sprawy skrupulatnie analizujemy stan faktyczny pod kątem zaistnienia przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawujemy stały nadzór nad działalnością syndyka i sędziego komisarza, umożliwiając sprawne przeprowadzenie postępowania upadłościowego do momentu ustalenia planu spłaty.

Sprawdź też:
Ofertę dla Wierzyciela

 

gewener logo

Kontakt

GEWENER
Kancelaria Prawna

Radca Prawny Beata Ponichtera

tel.: 882 138 920
mail: kancelaria@gewener.pl
sekretariat@gewener.pl

Znajdziesz nas też na:

face

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00

Na spotkanie zapraszamy po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.


r.pr. Beata Ponichtera
Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa
ul. Dolna 5B/1, 10-699 Olsztyn

adw. Barbara Leszczyńska –Fornalska
A. Lityńskiego 7, 16-400 Suwałki

r.pr. Anna Giercarz
Ogrodowa 6/1, 65-461 Zielona Góra