Oferta dla Wierzyciela

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z obrotem wierzytelnościami oraz  profesjonalną pomoc w odzyskiwaniu i zabezpieczaniu wierzytelności. Windykujemy należności pieniężne reprezentując klientów przed sądami, a także wspieramy i monitorujemy działania podejmowane przez organy egzekucyjne. Wierzycielowi oferujemy m.in.:

 • reprezentację w sprawach o zapłatę;
 • pomoc w zabezpieczaniu majątku przed i po zawarciu transakcji handlowych (zabezpieczenia osobowe i majątkowe);
 • poszukiwanie majątku dłużnika w ramach oceny skuteczności egzekucji tj.:
  • weryfikowanie dokumentów rejestrowych;
  • analizę przekształceń badanego podmiotu gospodarczego;
  • ustalanie nieruchomości, ruchomości oraz rachunków bankowych dłużnika na terenie RP
  • badanie powiązań osobowo – kapitałowych organów spółek (członków zarządu, prokurentów, wspólników, członków rady nadzorczej);
  • badanie ujawnionych sprawozdań finansowych, rachunków zysków i strat;
  • analizę posiadanych przez badany podmiot gospodarczy własności intelektualnych znaków towarowych, patentów;
  • uzyskiwanie informacji o ustanowionych zastawach rejestrowych;
  • ustalenie czy przeciwko dłużnikowi nie toczą się postępowania egzekucyjne.
 • dokonywanie wpisu dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych;
 • składanie wniosków o okresowe pozbawienie dłużnika możliwości prowadzenia działalności gospodarczej;
 • składanie do organów ścigania zawiadomień o popełnieniu przestępstw polegających na uszczuplaniu lub wyzbywaniu się majątku przez dłużnika;
 • egzekwowanie długu od małżonków dłużnika, jego spadkobierców, trzeciodłużników (osób zobowiązanych finansowo wobec dłużnika), członków zarządu, wspólników dłużnych spółek;
 • monitorowanie przebiegu prowadzonych działań przez organy egzekucyjne;
 • wsparcie w ramach postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Sprawdź też:
Ofertę dla Dłużnika

gewener logo

Kontakt

GEWENER
Kancelaria Prawna

Radca Prawny Beata Ponichtera

tel.: 882 138 920
mail: kancelaria@gewener.pl
sekretariat@gewener.pl

Znajdziesz nas też na:

face

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00

Na spotkanie zapraszamy po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.


r.pr. Beata Ponichtera
Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa
ul. Dolna 5B/1, 10-699 Olsztyn

adw. Barbara Leszczyńska –Fornalska
A. Lityńskiego 7, 16-400 Suwałki

r.pr. Anna Giercarz
Ogrodowa 6/1, 65-461 Zielona Góra