Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

  • Dokonujemy analizy sytuacji prawnej, majątkowej oraz możliwości finansowych Dłużnika pod kątem istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (w ramach upadłości konsumenckiej).
  • Pomagamy Klientom w restrukturyzacji ich zadłużenia, w renegocjonowaniu zawartych kontraktów, opiniowaniu zawieranych układów. Wdrażamy procedurę upadłościową na rzecz Wierzycieli i Dłużników.
  • Zapewniamy wsparcie w postępowaniach: o zatwierdzenie układu, układowym, przyspieszonym postępowaniu układowym oraz sanacyjnym.
  • Zapewniamy reprezentację m.in. na zgromadzeniu wierzycieli, w sprawach  związanych ze zgłaszaniem i ustaleniem wierzytelności, zatwierdzeniem planu podziału, zatwierdzeniem układu.
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach o wyłączenie przedmiotów z masy upadłości oraz w sprawach dotyczących zakazu prowadzenia działalności przez Dłużnika.

Upadłość konsumencka – sądowe umorzenie wszystkich długów

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy nie są w stanie ponosić kosztów bieżącej spłaty zobowiązań powstałych bez ich winy oferujemy możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka umożliwia realnie pozbyć się wszystkich długów. Przeprowadzamy postępowania upadłościowe w całej Polsce reprezentując klienta zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości.

Przed przyjęciem sprawy skrupulatnie analizujemy stan faktyczny pod kątem zaistnienia przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawujemy stały nadzór nad działalnością syndyka i sędziego komisarza umożliwiając sprawne przeprowadzenie postępowania upadłościowego do ustalenia planu spłaty.

Sprawdź też:
Ofertę dla Wierzyciela
Ofertę dla Dłużnika

gewener logo

Kontakt

GEWENER
Kancelaria Prawna

Radca Prawny Beata Ponichtera

tel.: 882 138 920
mail: kancelaria@gewener.pl
sekretariat@gewener.pl

Znajdziesz nas też na:

face

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00

Na spotkanie zapraszamy po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.


r.pr. Beata Ponichtera
Aleje Jerozolimskie 54, 00-024 Warszawa
ul. Dolna 5B/1, 10-699 Olsztyn

adw. Barbara Leszczyńska –Fornalska
A. Lityńskiego 7, 16-400 Suwałki

r.pr. Anna Giercarz
Ogrodowa 6/1, 65-461 Zielona Góra